Пошук
  • МАЙСТЕР ЙОДА

Йододефіцит на території України. Статистика та рекомендації

Проблема йододефіциту в світі та на території України зокрема є досить актуальною на сьогоднішній день, навіть в наш час високих технологій та підкорення космосу.


Територію України можна розділити на 4 умовні йоддефіцитні регіони:

1) регіони з вираженим йододефіцитом (Волинська, Рівненська, Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Чернігівська області), де проживає майже 15 млн населення,

2) регіони з частково вираженим йододефіцитом (Київська, Житомирська, Хмельницька області та АР Крим),

3) регіони з помірним йододефіцитом (Вінницька, Черкаська, Полтавська, Сумська, Дніпропетровська, Луганська області) та

4) регіони з незначним йододефіцитом і достатньою йодозабезпеченістю (Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Харківська області). На жаль, до регіонів, у яких відмічено дефіцит йоду в навколишньому середовищі, належить значна частина території України.


Картограма йододефіциту на території України:


Йододефіцит в Західній Україні

Надзвичайно актуальним є питання йододефіциту в першу чергу для мешканців Західного регіону. Закарпаття – одинз найбільш густонаселених регіонів України. Щільність населення його становить у середньому 98 осіб/км2 (при 80 осіб/км2 по країні). Аналіз даних по Закарпатській області, порівняно з ситуацією в Україні вцілому, показує суттєві відмінності в динаміці поширеності дифузного зоба І-ІІІ ступенів серед населення цих територій. Загальний рівень поширеності захворювань у Закарпатській області становив у 1998 р. 1 112,7 випадків на 1 000 населення. Значне місце серед хронічних захворювань посідають захворювання ендокринної системи, а серед них – щитоподібної залози. Такі захворювання як дифузний та вузловий зоб є характерними для Західної України, в тому числі для Закарпаття. Причиною цього є дефіцит йоду.


У населення, що проживає в йододефіцитних районах, найчастішим видимим проявом дефіциту йоду є ендемічний зоб (дифузний, вузловий/ багатовузловий, змішаний), що має різні розміри. Якщо в Україні поширеність дифузного зоба І–ІІІ ступенів серед всього населення з 2000 по 2010 рік становила 2 565,4 у 2000 році та 2 509 у 2010 році осіб на 100 тис населення, то серед жителів Закарпатської області вона була в межах від 6 768 у 2000 році та 5 889 осіб на 100 тис населення у 2010 році відповідно.


Суттєво відрізнялися показники поширеності серед дітей. По Україні – 6 660 у 2000 році та 4 723 на 100 тис населення у 2010 році, відповідно по Закарпатській області – 9 334,3 та 5 562,0. Істотно відрізнялась і загальна картина поширеності зоба в Закарпатській області по відношенню до України. По Україні поширеність дифузного зоба серед дітей значно переважала частоту випадків цієї патології серед дорослих, у Закарпатській області в більшості років спостерігалася протилежна ситуація. Крім того, в Закарпатській області спостерігали збільшення поширеності зоба серед всього населення на період з 2002 по 2006 роки. В Україні захворюваність на дифузний зоб дітей майже в 2,5 рази переважала цей показник для дорослих.


Йододефіцитні захворювання. Загострення ситуації

Проблема йододефіцитних захворювань (ЙДЗ) упродовж останніх років значно загострилася. Це пов’язано як із ліквідацією попередньої системи профілактики ЙДЗ, що ґрунтувалася на масовому використанні йодованої солі, так і з помітним зменшенням у харчуванні населення продуктів, які насичені йодом. Показник споживання риби та морепродуктів в Україні на душу населення в 2019 році склав 12,9 кг, в той час як в Японії споживається 53 кг.


Доцільно розглянути вміст йоду в деяких харчових продуктах (мкг/100 г продукту)


Продукти харчування. Вміст йоду (мкг):

· Морська капуста 200000–300000

· Морський окунь 74

· Лосось 260

· Тріска 120

· Хек 33

· М’ясо креветки 190

· Яйця курячі 9,7–20,0

· Яловичина 3

· Свинина 6,6–7,0

· Редис 8,0

· Огірки 2,5

· Часник 8,0


Хоча варто зауважити, що продукти рослинного походження містять йод лише в тому разі, коли грунт природно збагачений йодом або йод додається разом із добривами. В Україні, на жаль, грунти бідні на йод. А додаванням йодних добрив мало хто з фермерів опікується.

А в продуктах тваринного походження вміст йоду залежить від кількості йоду в раціоні тварин, від яких отримано ці продукти.


Профілактика йододефіциту

В усьому світі проводиться інтенсивна профілактична робота щодо ліквідації йододефіциту та пов`язаної з ним йододефіцитної патології. Профілактика йододефіцитних захворювань набагато ефективніша, ніж лікування наслідків йодного дефіциту, тим більше що деякі з них (розумова відсталість, кретинізм) практично незворотні. Незважаючи на велику поширеність, ендемічний зоб належить до тих захворювань, які підлягають ефективній первинній профілактиці.


Завжди корисний контент від "Майстер Йода" на тему йододефіциту #майстерйода #йододефіцит


Джерела даних:

  1. Міністерство Охорни Здоров'я України: https://moz.gov.ua/

  2. В.Г. Пирогова, В.І. Кравченко, 2011. Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка НАМН України, Київ. ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНЬ ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ, ВИКЛИКАНИХ ЙОДОДЕФІЦИТОМ, У НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  3. http://thyro.info/

101 перегляд0 коментарів